گردهمایی کارآفرینان و سرمایه گذاران برتر ایرانی و خارجی

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۳

به همت مرکز شتابدهی کارآفرینی آواتک، صندوق سرمایه گذاری سرآوا پارس و پارک فن آوری پردیس، هفته گذشته، رویداد نیم روزه انجل لبز (Angel Labs) با حضور ۳۰ کارآفرین و سرمایه گذار برتر ایرانی به همراه نماینده رسمی جهانی انجل لبز برای نخستین بار در تهران برگزار شد.

محسن ملایری، مدیر عامل مرکز شتاب دهنده آواتک، با بیان اینکه در این رویداد، کارآفرینانی ثروتمند و ماهر حضور داشتند، گفت: «این افراد گردهم آمدند تا به انتقال تجربیات و دانش شبکه های فرشته ثروت در منطقه و جهان بپردازند و روندهای رشد کسب و کارهای نوپا در ایران و روش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و در کنار آنان نیز افراد علاقمند به سرمایه گذاری به عنوان فرشته کسب و کار، افرادی از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق سرمایه گذاری شناسا، دانشگاه صنعتی شریف نیز حضور داشتند.»

ملایری، هدف از برگزاری این رویداد را ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در استارتاپ ها و شکل گیری شبکه فرشتگان کسب و کار در ایران دانست و عنوان کرد: «این رویداد به همت مرکز شتابدهی نوآوری و با حمایت شتابدهنده آواتک، سرآوا پارس و پارک فناوری پردیس برگزار شد. »


در آغاز رویداد آنجل لبز، سعید رحمانی بنیانگذار صندوق سرمایه گذاری سرآوا به تشریح وضعیت رشد استارتاپ ها در سالهای اخیر پرداخت و به اهمیت شکل گیری فرهنگ سرمایه گذاری در این حوزه اشاره کرد. همچنین در ادامه برنامه محسن ملایری به شکل گیری شبکه فرشتگان کسب و کار در آواتک خبر داد که تا به امروز سرمایه گذاری هایی نیز در کسب و کارهای موجود در شتابدهنده آواتک انجام داده اند. سپس نماینده جهانی انجل لبز که از کشور ترکیه به ایران سفر کرده بود نیز ادامه رویداد را به صورت کارگاه های آموزشی و میزگردهای مباحثه ادامه داد.

به گفته ملایری در ادامه این رویداد، کارگاهی توسط تیم حقوقی شرکت سرآواپارس به تشریح فرایندهای بومی شده سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا و تجربیات موفق اخیر پرداخته و در انتهای آن نیز، دو استارتاپ از آواتک در برابر فرشتگان کسب و کار به ارائه پرداخته و مورد ارزیابی سرمایه گذاران قرار گرفتند.

گفتنی است، انجل لبز (Angel Labs)، برنامه ای جهانی با هدف نشر، ترویج و شکل گیری شبکه فرشتگان کسب و کار است که تنها در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰ رویداد از آن در سرتاسر دنیا برگزار شد و بیشتر از ۱۰۰۰ سرمایه گذار در آن شرکت کرده و تعداد کشورهای شبکه آن به بیش از ۵۰ کشور می رسد.