نوار، پنجره‌ای برای کتاب‌های خوب

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

کسی در آمار کم مطالعه در میان ایرانی‌ها شک ندارد اما سرویس «نوار» می‌کوشد با استفاده از کتاب‌های صوتی برای کتاب‌هایی که از در وارد نشده‌اند،‌ پنجره‌ای بیابد.

کاربران با استفاده از این پلفرم و نرم‌افزار اندرویدی آن می‌توانند به جدیدترین کتاب‌های صوتی که توسط گویندگان حرفه‌ای به صورت استودیویی تولید شده‌اند و مجوز خود را از ناشران کتاب گرفته‌اند گوش دهند.

در سرویس نوار، اکنون ده‌ها عنوان کتاب صوتی وجود دارد.