حرفه‌نما، شبکه اجتماعی متخصصان ایرانی

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۳

حرفه‌نما، شبکه اجتماعی ویژه متخصصان ایران است که می‌خواهد تخصص و حرفه کاربرانش را به یکدیگر معرفی کند.

از دیگر اهداف حرفه‌نما، شناساندن فرصت‌های شخصی به افراد و شرکت‌ها است.
افراد می‌تواند در آن پروفایل شخصی و رزومه آنلاین بسازند، توانایی‌هایشان را معرفی و با متخصصات دیگر ارتباط برقرار کرده یا به همدیگر مشاوره بدهند.

از طرف دیگر کسب و کارها می‌توانند برای برندسازی آنلاین، گسترش ارتباطات تجاری، آموزش و مشاوره، بازاریابی و فروش آنلاین از «حرفه‌نما» استفاده کنند.