عکس پازلی اینستاگرام

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۳

عکس‌های پازلی، عکسی است که از تکه های کوچک تشکیل میگردد و در صفحه اینستاگرام بصورت یک عکس بزرگ نمایش داده میشود . دقیقا مثل اینکه تکه های پازل را در کنار هم قرار داده و عکسی تشکیل شده است.

حتما در برخی از صفحات اینستاگرام ، عکس‌های بزرگی را که از ۹ یا ۱۲ عکس کوچک تشکیل شده است دیده اید.

با این کار , برنامه هایی که عکسهای اینستاگرام را ذخیره میکنند , فقط تکه های عکسهایتان را دانلود و ذخیره می‌کنند و خیالتان از ذخیره عکس شما، بصورت یکجا، توسط دیگران راحت می‌شود.


با این برنامه می‌توانید عکس‌های خود را بصورت پازلی (چند تکه) در آورده و در اینستاگرام به اشتراک بگذارید و دوستان خود را شگفت زده کنید.