کتاب رایگان لیست سایت‌های علمی ایران

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۳

با توجه به استقبال قابل توجه دانشجویان، علاقه مندان به علم و دانش و جامعه علمی کشور از انتشار ویرایش اول و دوم کتاب الکترونیک سایت های علمی ایران و همچنین اهمیت توسعه علمی کشور و نشر هر چه بیشتر سایت های علمی، ویرایش سوم کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران در آذرماه ۱۳۹۳ و همزمان با هفته پژوهش توسط سایت صنعت منتشر شد.

علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به صفحه سایت های علمی در سایت صنعت، این کتاب را به رایگان دانلود نمایند.

لینک دانلود کتاب سایت های علمی ایران