کائسنا، یادگیری از طریق ویدئو

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۳

آموزش با استفاده از ویدئو روز به روز در حال فراگیرترشدن است و هر روز بر تعداد افرادی که از این طریق مهارتهای مورد نیاز خود را کسب می‌کنند، افزوده می‌شود. اما منابع آموزشهای کاربردی ویدئویی به زبان فارسی بسیار محدودند. کائسنا، فضایی برای آموزش و یادگیری از طریق ویدئوهای آموزشی است که برای کاربرانش امکان دسترسی به ویدئوهای با کیفیت را میسر کرده است. این سایت بسیاری از محتواهای تولیدی خود را به طور رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد و از افتخارات این سایت می‌توان به دریافت کننده جایزه جهانی جوانان سازمان ملل در شاخه دانش برای همگان – ۲۰۱۰ نیویورک اشاره کرد.