تحریم الکامپ از سوی دومین مجری

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳

الکامپ دوباره دچار بحران شد.

سرانجام پس از انصراف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از برگزاری این رویداد مهم به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجوز الکامپ بیستم به نام مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات ایران و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران صادر شد.

اما با گذشت چند روز از صدور مجوز جدید، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از برگزاری این رویداد به دلیل عدم شفافیت مبالغی که از سوی ستاد اجرایی این نمایشگاه و خارج از چارچوب‌های مصوب شرکت نمایشگاهی قرار است اخذ شود، کناره گیری کرد.