کافه‌کادو، حلقه واسط هنرمندان و مشتریان

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳

در گوشه گوشه ایران، هنرمندان بسیاری مشغول به خلق دست سازه هایی بسیار زیبا هستند.

فروش این هنرمندان، اغلب محدود به جغرافیای محل زندگی آنها یا دنبال‌کنندگان محدودشان در شبکه‌های اجتماعی است.

این محدودیت باعث شده که مردمانی که در دیگر نقاط این سرزمین زندگی می کنند از این محصولات بی بهره باشند.


کافه کادو می‌خواهد حلقه واسط هنرمندان با مردمان ایران از شمال تا جنوب باشد .

کافه کادو به هنرمندان و مشتریان احترام می گذارد و سعی در توسعه صنایع دستی ایران دارد.

کافه کادو می‌گوید تنها یک وب سایت نیست، بلکه محملی برای حضور هنرمندان سراسر ایران است.

کافه کادو را این‌جا ببینید.