کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری موبایل

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۳

کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری موبایل روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ در دانشکده خبر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش حرفه روابط عمومی،مدرس این کارگاه جواد افتاده، پژوهشگر رسانه‌هایاجتماعی است و حضور در آن صرفا از طریق ثبت ناماست.

سرفصل کارگاه آموزشی روزنامه نگاری موبایل  
• موبایل؛ گذشته، حال و آینده (ایران و جهان)
• موبایل ژورنالیسم؛ چیستی و ویژگی‌ها
• ابزارهای روزنامه‌نگاری موبایل
• موبایل نویسی؛ چطور برای موبایل بنویسیم؟
• اپلیکیشن‌های کاربردی موبایل برای روزنامه‌نگاران


روش ثبت نام

ارسال ایمیل به m.haghverdi@gmail.com و دریافت پاسخ تأییدیه

محتوای ایمیل:

اینجانب (نام و نام خانوادگی) متقاضی حضور در کارگاه روزنامه نگاری موبایل مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۳ هستم.
شماره موبایل:

دقت داشته باشید تا زمانی که ایمیل تأییدیه دریافت نکنید، ثبت نام شما کامل نشده است.