مهربانه، سایتی برای مهربانی

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۳

افراد مختلفی هستند که به ما نیاز دارند، انجمن‌های خیریه متفاوتی هم در حال جمع‌آوری کمک افراد هستند اما یک سرویس که بتواند در همه زمینه‌ها کار کند، ارزش آن را دارد که بخواهیم کمک کنیم تا رتبه بهتری در وب فارسی داشته باشد.

روال کار سایت به این شکل است که برای مثال ساخت سرپناهی برای افراد یک محل وارد سایت می‌شود. میزان کمک لازم و زمان‌ کمک مشخص می‌شود. شما می‌توانید به عنوان یکی از کاربران سایت، حمایت خود را در حد بضاعتتان اعلام و پرداخت نمایید. در صورتی که حمایت کامل شد، آن نیکوکاری صورت گرفته و مورد بعدی کمک‌رسانی مطرح خواهد شد.

مهربانه، می‌گوید آمده است تا پلی استوار باشد بین بنگاه‌های خیریه و حامیان اینترنتی. انواع پروژه‌ها در مهربانه عبارتند از پروژه‌های خیریه بلاعوض و پروژه‌های بازارچه‌های خیریه خاص منظوره.


از مهربانه دیدن کنید.