شیرین‌طنز، پرتال طنز از اصفهان

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۳

اخبار طنز، مطالب طنز و به طور کلی همه آنچه درباره طنز جالب است بخوانیم را مدیران سایت شیرینطنز تلاش میکنند در این سایت قرار دهند.

این سایت از اصفهان فعالیت میکند و همکاریهای متقابلی هم با حوزه هنری اصفهان دارد.

اخبار محافل، تاثیرات خنده از دیدگاه قرآن، گفتگوهایی که با افراد طناز صدا و سیما و سینما صورت گرفته و مانند آن به همراه ویدئوهای خندهدار، بخشهایی از این سایت شوخ و شنگ است.