نترینگ، حلقه دوستداران تکنولوژی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۳

سایتهایی که اخبار تکنولوژی را منتشر میکنند این روزها شمارشان زیاد و زیادتر شده است. دیگر کمتر کسی برای اخبار تکنولوژی تا پای دکه روزنامهفروشی میرود و مجلهیا هفتهنامهای میخرد.

یکی از سایتهای تازه از راه رسیده نترینگ است که هنوز فعالیت آن به حداکثر مورد دلخواه خود نرسیده است اما اطلاعات خوبی از آموزش تا نقد و بررسی و اخبار را هر روزه منتشر میکند.

موبایل، بازی، دسترسیهای اینترنتی، اخبار تکنولوژی، کاربری اینترنت و موضوعاتی حول آن در حال حاضر در سایت قرار دارد. قالب تمیز و صاف و ساده سایت پیگیری اخبار تکنولوژی را آسان کرده است.


از سایت نترینگ بازدید کنید.