«روزهای صورتی» پیش‌بینی‌کننده‌ی دوران قاعدگی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۳

اپلیکیشن روزهایصورتی به خانمهایی که میخواهند هر ماه دوره قاعدگیشان را پیشبینی کنند کمک میکند تا در این کار دقیقتر عمل کنند.

اپ روزهایصورتی به کاربرانش نشان میده که در چه روزهایی از ماه احتمال باردار شدن افزایش یافته و از تاریخ وقوع تخمکگذاری در هر دوره هم آنها را مطلع میکند.

این اپ مدعی است با الگوریتمهای پیچیدهای که دارد از افتادن اطلاعات خصوصی شما به دیگران جلوگیری میکند.


از دیگر امکانات این اپلیکیشن، ثبت حالات روحی شماست. شما میتوانید با استفاده از شکلکهای اختصاصی روزهایصورتی، حالات روحی خود را در این تقویمهای متنوع ثبت کنید.