پارکینا:‌ پول درآوردن از دامین‌های بی‌استفاده

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۳

دامینی دارید که هنوز تمایلی به استفاده از آن ندارید، وقتش نشده یا زمینه فعالیت محیا نشده. با استفاده از پارکینا میتوانید بدون آنکه هزینهای پرداخت کنید از این دامنه پارک شده خود درآمد کسب کنید.

برای استفاده از پارکینا میتوانید یک دامنه دات آی آر را ذهیره کرده و روی پارکینا پارک کنید. سپس به سایت پارکینا رفته و به عنوان یک دامنه جدید آن را به سیستم افزوده و یک قالب برای آن انتخاب کنید.

برای مثال میتوانید با انتخاب قالب شارژ ریسلر، امکان خرید شارژ را روی سایت خود داشته باشید.


دامنه پارک شده را همچنین میتوانید به سیستم تبلیغاتی راستکلیک متصل کرده و از آگهیهایی که روی دامنه شما نمایش داده میشود پول در بیاورید.