شبکه‌های اجتماعی، موجب تشتت افکار

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۳

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور، بر این نکته اشاره کرده که شبکه‌های اجتماعی موجب تشتت افکار شده و همین امر آسیب‌هایی را در پی داشته است.

شهریاری اظهار داشت: این ابزارهای ارتباطی در عین اینکه استفاده و کاربردهای فراوانی در دنیای امروز دارند، ولی متاسفانه در ایران آفت های آن بیشتر از استفاده های مفید و سودمند آن است.
وی افزود: اگر به مسایل امنیتی ناشی از شبکه های اجتماعی توجه نشود، آفت های آن حتما گریبان کشور را خواهد گرفت و آن وقت شاهد چنین مسایلی در خیابان های تهران و قم نیز خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، وی با بیان این که شبکه های اجتماعی همانند اسلحه ای در دست دشمن است، افزود: بدون شک در فتنه ۸۸ بسیاری از وقایع از طریق شبکه های اجتماعی طراحی شده بود و این شبکه ها پیدایش و تداوم این فتنه نقش مهمی را ایفا کردند.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی با بیان این که اینترنت در همه جهان از طرف آمریکا مدیریت می شود، افزود: این مدیریت باید در داخل کشور صورت گیرد، تا امکان کنترل و رصد چگونگی تبادل اطلاعات از طریق این شبکه فراهم شود.
وی با اشاره به زدن اتهاماتی مانند «تحجر» به حوزه به بهانه مخالفت آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات، خاطرنشان کرد: حوزه به هیچ وجه با این فناوری نوین مخالف نیست، ولی نسبت بی تدبیری در رابطه با مدیریت آن حساسیت های زیادی دارد، و اجرایی کردن سه پروژه شبکه ملی اطلاعات، احراز هویت و فیلترینگ محتوی مجرمانه را ضروری می داند.