گم‌شده‌تان را از پست بخوانید

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۳

هریک‌ از شما ممکن است مدارکی را گم کرده باشد و تا به‌حال هم پیدا نکرده باشد. اما راه حلی تازه پیدا شده که می‌تواند امیدبخش باشد.

روی سایت اینترنتی پست بخش ویژه‌ای ایجاد شده استکه هر مدرکی که پیدا شده باشد و به اداره پست ارسال شده باشه را در آن اعلام میکند.

در صورتی که کالایی را جا گذاشته و یا گم کرده باشید میتوانید به این صفحه در سایت اداره پست بروید با نام خود یا آشنایان، به دنبال بسته یا کالای خود بگردید.


شاید یک سرگرمی مفید بتواند یافتن نام آشنایان و اطلاع دادن به آنها باشد. اینطور فکر نمیکنید؟