آکادمی ستکا مرجع بزرگ آموزش آنلاین

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۳

آکادمی ستکا، راهی است برای آموزش با استفاده از محتوای آموزشی الکترونیکی. در آن میتوان یاد گرفت تا دانست، تا توانست و زندگی کرد و کیفیت آن را بالا برد.

این سایتآکادمی مدعی است تا سال ۱۳۹۵ میخواهد بزرگترین مرجع آموزش آنلاین برای مدرسین و دانشپذیران ایرانی شود.

تعداد زیادی مقاله در سایت موجود است که در کنار وبینارهایی در مورد کارآفرینی، سهام و مانند آن، از سایت یک پایگاه مفید برای یادگیری ساخته است.


برای برخی دورهها ویدئو فراهم است و برای برخی دیگر هم گواهینامه اداره کل انجمنهای علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تقدیم میشود.