قصابی آنلاینِ «مستر قصاب»!

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۳

سایت مسترقصاب، قصابی آنلاینی است که خرید گوشت و مرغ و ماهی و گوسفند را، زنده و غیر زنده بر روی اینترنت فراهم کرده است.

شرکت سلامت پروتئین ایران این سایت را پشتیبانی میکند. برای ارسال گوشتها هم هیچ هزینهای دریافت نمیکند.

برای سفارش گوشت و مرغ و امثال آن به سایت مسترقصاب رفته و یک بار امتحان کنید. نظر مثبت و یا منفی خود را درباره تجربه خرید، برای وبنا بنویسید.