پشت ترافیک، با اینترنت تاکسی‌های «تاکسی‌یاب»

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۳

اگر فکر میکنید چون در تهران زندگی میکنید در مسیر ترافیک اینترنت نخواهید داشت اشتباه میکنید. تاکسییاب آمده تا این پندار را باطل کند.

به سایت تاکسییاب رفته و ایمیل خود را وارد کنید. با راهاندازی این سرویس میتوانید از طریق اپلیکیشن مربوط به آن تاکسی خبر کنید و در تمام مسیر از اینترنت رایگان بهرهمند شوید.

این سرویس تا حدی هماکنون هم راهاندازی شده تا در مناطق ۲ و ۵ به صورت آزمایشی فعالیت کند.


عملکرد اپلیکیشن چگونه است؟ در لحظه ثبت درخواست مسافر، مبدا و مقصد بر روی دستگاه رانندگان مجموعه نقش میبندد تا پس از تایید راننده، عکس وی به همراه مشخصات و زمان تقریبی رسیدن او به اطلاع مشتری برسد.