عبور از کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۲

 

This seminar is the latest approaches to entrepreneurship and its relation to soft science topics futures deals. It should be noted that the  speaker of the seminar, Mr. Seyed Mojtaba Hosseini, graduate jobs, graduate student and director of futures research think tank are growing.

 

Participation in the seminar fee for students 2000 USD and 7000 USD for others. For more information on the Entrepreneurial Faculty of Tehran University’s website visit.


درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *