ششمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۱

وبنا – ششمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی نهم و دهم دی ماه ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد. محور های اصلی این کنفرانس نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان، نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی و اصول مالی رفتاری است.

برای مشاهده سایت کنفرانس به آدرس www.financialconf.ir مراجعه کنید.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.