تشکل غیر دولتی کاربران سایت قمی ها

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۸۵

وبنا – جلسه تصمیم گیری برای تشکیل نهاد غیر دولتی جوانان سایت قمی ها با حضور کاربران این سایت بر گزار می شود.
این جلسه به منظور مشخص کردن اهداف و برنامه ها ، محدوده فعالیت و موضوع فعالیت تشکیل خواهد شد و در نهایت از میان حاضران ۵ الی ۹ نفر جهت عضویت در هیئت موسس و تدوین اساسنامه انتخاب خواهند شد.
ضرورت ایجاد این تشکل به خاطر ساماندهی کاربران و برنامه های داخلی و خارجی سایت می باشد و گسترده تر کردن فعالیت ها به خارج از نت و فعالیت گسترده تر جهت برنامه ها و رونق سایت می باشد. این حلسه در چهار شنبه ۹ اسفند ۸۵ ، ساعت ۱۶.۳۰ و در آدرس ، صفائیه ،خیابان بیگدلی ، بعد از دفتر ایت الله نوری همدانی ، بن بست مدرسی ، خانه موفقیت تشکیل می شود.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *