معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی در پلتفرم‌های داخلی

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

به گزارش مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که براساس بند خ تبصره ۶ لایحه، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.