اردیبهشت گان به همه هم میهنان ایرانیم خجسته باد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶

اردیبهشت گان به همه هم میهنان ایران خجسته باد، امروز روز جشن فرخنده، روز سوم از اردیبهشت ماه به گاهشمار بهدینی و نیز روز دییم از ماه گاه شمار امروزین است. باشد که در این روز خواستار بهترین اشویی و راستی باشیم برای خودمان و سرزمینمان، و بیاد داشته باشیم که گذشته گانمان این جشنها و گاهنبار ها را برای ما برپاداشتند که شادی را از یاد نبریم به امید روزی که لکه سیاه غم و اندوه از این سرزمین و دل هر ایرانی رخت برکند.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.