تغییر حق عضویت دارندگان پروانه کسب و کار های مجازی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹
توقف در رتبه‌بندی کسب‌وکار‌های مجازی

عطف به نامه ی شماره ۵۰۱۴/الف/۱۲ مورخ ۱۲/۱۲/۹۸ و بازگشت به شماره ی۴۰۷۱/۰۲/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ آن اتاق در خصوص تعیین حق عضویت اتحادیه کشوری صنف کسب و کار های مجازی، بدین وسیله وفق تبصره۳ ماده ۲ آئین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفی ) حق عضویت دارندکان پروانه کسب آن اتحادیه برابر جدول ذیل تایید میگردد:

  1. با هر تعداد شعبه ) حداکثر تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال ( بیست میلیون تومان ).
  2. به منظور حمایت از کسب و کار مجازی فاقد دفاتر اداری (خانگی) و کم توان ( پایین تر از ۵ نفر پرسنل ) حق عضویت سالیانه معادل پنجاه درصد تعرفه شهرستان.
    با عنایت به مراتب مذکور اتحادیه مکلف است به استناد تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون موصوف بیست (۲۰) درصد از منابع درآمدی خود را به حساب اتاق اصناف ایران واریز نماید تا در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون موصوف ده (۱۰) درصد از حق عضویت دریافتی به اتاق اصناف محل استقرار دفاتر/ نمایندگی/شعبه کسب و کار فوق تخصیص یابد.

 


درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *