اضافه شدن تبلیغات متنی به خدمات شبکه تبلیغات

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۳

با اضافه شدن این سرویس، کاربران شبکه تبلیغات می‌​توانند در هنگام ساخت کمپین ​تبلیغاتی خود در مرحله اول نوع کمپین تبلیغاتی خود را از بین دو گزینه‌ متنی و بنری انتخاب کنند. یک کمپین تبلیغاتی متنی از چند بخش مثل عنوان، متن تبلیغ، لینک تبلیغ و دکمه (call to action) ​تشکیل شده است و در بخش آمار​ کمپین تفاوتی بین تبلیغات ​متنی و ​بنری وجود ندارد. به بیان دیگر آماری که ​برای کمپین‌های بنری قابل ​مشاهده ​است در کمپین‌های متنی نیز در دسترس ​آگهی‌دهندگان خواهد بود.

در صورت تمایل می‌توانید برای آگاهی از جزئیات این سرویس به سایت شبکه تبلیغات مراجعه کنید.