راه‌اندازی وب‌سایت «هنر صدا»

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۳

این وب‌سایت ضمن معرفی پیشکسوتان و اساتید عرصه‌های گویندگی، اجرا و دوبله دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مرتبط را نیز معرفی و برگزار می‌کند. به گفته مهندس حامد بهجتی مدیریت پرتال هنرصدا اهداف این پرتال عبارتند از:

– معرفی پیشکسوتان و اساتید صدای ایران
– گفتگو و مصاحبه با پیشکسوتان عرصه‌های گویندگی، دوبلاژ و اجرا
– شناسایی استعدادهای جدید در حوزه‌های گویندگی، دوبلاژ، بازیگری رادیو و اجرا
– برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی گویندگی، دوبلاژ، فن بیان، بازیگری رادیو و اجرا
– ارائه نمونه کارهای هنرجویان بر روی پرتال با امکان درج نظرات شنوندگان
– فراهم سازی زمینه‌های اولیه جهت معرفی استعدادهای جدید درعرصه هنر صدا
– ارائه مطالب و مقالات آموزشی مرتبط
– ارائه اخبار و رویدادهای مرتبط