سینترا، موتور جستجوی صنعت و بازرگانِی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۳

از آنجایی که ارتباط بین صنعتکار و بازرگان یکی از دغدغه‌های این دو قشر است، شرکت تارگستران هزاره سوم یک شبکه اجتماعی برای تعامل این افراد راه‌اندازی کرده است. موتور جستجوی سینترا نیز برای دستیابی به اطلاعات این سایت طراحی شده است.