فوتبال فارسی، اطلاع‌رسانی و نقد اتفاقات فوتبال

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

 

فوتبال، امروز فراتر از یک ورزش مرزهای کشورها را در نوردیده و از نگاه بسیاری از کارشناسان به یک صنعت بین‌المللی تبدیل شده است، صنعتی که رابطه‌ای تنگاتنگ و مستمر با خبر، تبلیغات، هیجان، نشاط، اقتصاد و حضور همیشگی مخاطبان بی‌شمار پیدا کرده است. پایگاه خبری فوتبال فارسی با اعتقاد به جایگاه ویژه ورزش فوتبال در کشور و ظرفیت‌های موجود جهت ارتقا، توسعه و بالندگی این ورزش صنعتی فعالیت می‌کند.