شبکه اجتماعی «سلام علیک»

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۳
شبکه‌های اجتماعی به کاربرانشان این فرصت را می‌دهند که با استفاده از امکانات و ویژگی‌های خاصشان دوستان قدیمی خود را بیابند و یا دوستان تازه‌ای پیدا کنند. سلام علیک یک شبکه اجتماعی مستقل است که به هیچ حزب، نهاد و ارگانی وابستگی ندارد. لازم به ذکر است که برای استفاده از امکانات این شبکه کاربران موظف به رعایت قواعد و قوانین آن هستند.