سانیز، جملات ماندگار از بزرگان

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۳

 

همه ما تجربه شنیدن جملاتی را داریم که در ناخودآگاه ما ثبت می‌شوند و گاهی باعث تغییر در رفتار و حتی زندگی ما می‌شوند. بیشتر این عبارات از بزرگان و فیلسوفان غربی هستند، اما سایت سانیز جملاتی از بزرگان ایرانی یا مسلمان را برای ارائه دادن انتخاب کرده است.
در صورتی که کاربران درخواست داشته باشند، این جملات از طریق پیامک برای آن‌ها ارسال می‌شود. سرویس دیگر سایت سانیز، چاپ جملات و عبارت‌های انتخابی کاربران به همراه تصاویر پس‌زمینه روی تخته شاسی است. این هدایا قابل ارسال به تمامی نقاط ایران هستند.