داناوری، روزنامه الکترونیکی دانش و فناوری

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

این سایت اخبار و اطلاعات ارسالی خود را در دسته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، سبک زندگی، پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی طبقه‌بندی کرده و موضوع محیط زیست را نیز به عنوان یک گرایش فرعی ولی بااهمیت، در دستور کار خود قرار داده است.

هم‌چنین نسخه اندروید داناوری روی سایت و کافه بازار قابل دسترسی است و مخاطبان می‌توانند با استفاده از آن از آخرین تحولات علمی از طریق تلفن همراه و تبلت‌های خود مطلع شوند.