معرفی سایت آسایشگاه خیریه کهریزک

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۸۶

وبنا – “آسایشگاه خیریه کهریزک مرکز نگهداری، آموزش و توانبخشی معلولان و سالمندان بنیادی انسانی بر پایه نیات خیر مردم” این جمله آغازین و معرفی سایت آسایشگاه خیریه کهریزک است که در صفحه ورودی به بینندگان نشان داده می شود. در این وب‌سایت بخش‌های مختلف آسایشگاه معرفی شده و در مورد فعالیت‌های آنها توضیح داده شده است. مراجعه کنندگان به این سایت کلیه اطلاعات مورد نیاز خود از این آسایشگاه را میتوانند بدست بیاورند. بخشی ازامکانات http://www.kahrizak.com عبارت اند از: – شرایط پدیرش – معرفی واحدهای آسایشگاه – آدرس دفاتر جلب کمکهای مردمی – اخبار داخلی آسایشگاه و اخبار مرتبط – معرفی گروه بانوان نیکوکار – شرح فعالیت کهریزک شماره ۲ (محمدشهرکرج) – امکان دریافت کمک نقدی آن لاین – ارسال کارت تبریک – گالری عکس – گالری فیلم می باشد.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.