مدیریت آنلاین پروژه و گانت چارت شمسی در تیم کمپ

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

تیم کمپ نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی است که به مدیران پروژه امکان داشتن دید یکپارچه و جامع از پروژه های در حال انجام، ارتباط موثر بین اعضای تیم، مستند شدن تصمیم گیری ها و نظارت بر پیشرفت پروژه را ارائه می دهد.

تایم ترکینگ

با ابزار تایم ترکینگ تیم کمپ، ساعات کار و میزان بازدهی اعضای تیم در اجزای وظایف پروژه به سادگی اندازه گیری و مستندسازی می شود.


گانت چارت شمسی

کاربران در تیم کمپ می توانند در تیم کمپ گانت چارت پروژه های خود را به راحتی به تاریخ های شمسی ایجاد کنند و درصد پیشرفت کارها را مشخص کنند.

مدیریت پرتفیلو

مدیران پروژه در آژانس های تبلیغاتی با استفاده از مدیریت سبد پروژه ها، می توانند بازده فعالیت سازمان در زمان اجزای پروژه ها را رصد کنند. به کمک مدیریت پرتفیلو مدیران پروژه به دلیل سازماندهی و نظم هر داده در پروژه های در حال انجام، می توانند پیشبینی و آنالیز بهتری از پروژه ها داشته باشند.

مدیریت کارها

وظایف اعضای تیم را به سادگی می توانید تعریف و کارها را دسته بندی و سررسیدها را مشخص کنید. همچنین می توانید مسئول هر یک از وظایف را انتخاب کنیده و در مورد وظایف انجام شده نظر خود را بگذارید. امکان تعریف زیرفعالیت برای هر فعالیت اصلی نیز وجود دارد.

تقویم پروژه

تقویم پروژه به راحتی حجم و تراکم یا پراکندگی پروژه ها در بازه های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه را نمایش میدهد. مدیران پروژه در تقویم پروژه به راحتی می توانند در هر تاریخ تمام فعالیتهایی که باید انجام شوند را مشاهده کنند و وضعیت هر کدام از آنها را ببینند.

همچنین امکان مدیریت قرارها، تعریف قرارهای پروژه و مشخص نمودن ساعت، آدرس و حاضرین در تقویم پروژه وجود دارد.

گزارشات

یکی از دغدغه های مدیران پروژه در آژانس های تبلیغاتی، تهیه و اخذ گزارش های مفید و جامع از وضعیت پیشرفت پروژه است. کاربران در قسمت گزارشات تیم کمپ می توانند گزارش مربوط به پیشرفت هر پروژه، پیشرفت هر فرد در پروژه، تعداد فعالیت های باقی مانده در هر روز و تسبت فعالیتهای انجام شده نسبت به تاریخ سررسید را مشاهده کنند و از تمام جزئیات پیشرفت پروژه آگاه شوند.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *