۳۴ هزار میلیارد تومان معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت شد.

تاریخ انتشار: ۴ ماه پیش

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.