هشتمین شماره نشریه اینترنتی معماری منظر ایران منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۸۶

وبنا – هشتمین شماره نشریه اینترنتی معماری منظر ایران، منتشر شد. کاربران به منظور دسترسی به متن کامل مقالات، به بخش نشریه سایت اینترنتی “معماری منظر ایران” مراجعه نمایید.
-سخن نخست، طبیعت در قرآن -پارک یادبود جفرسون -نقدی بر باغ دولت آباد یزد -ملاحظات معماری و فنی سیستم های فتوولتاییک -معرفی و نقد کتاب: تحلیل فضاهای شهری -آرمانشهر سنت آگوستین -معرفی یک پژوهش: جزئیات عناصر معماری منظر در پارک -معرفی پایان نامه: ساماندهی رودخانه قم از مطالب شماره هفتم نشریه اینترنتی معماری منظر ایرانhttp://www.landscape.ir می باشد

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.