اتصال توان توانمند به نیاز نیازمند با سایه

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

سایه سامانه اینترنتی و نوین جمع آوری اطلاعات نیازمندان است.

این سامانه اطلاعات نیازمندان را به توانمندانه که توسط موسسه ترنم صبح سپید مدیریت و پشتیبانی می شود، ارائه می کند.

گروههای مختلف از نیازها توسط خیریه های عضو سایه بررسی و ثبت می شنوند تا توانمندانی که توانشان رو به سیستم سایه معرفی می کنند به بهترین نحو و در سریع ترین زمان بتوانند نیاز مرتبط با توانشان رو شناسایی کنند.


پس از انتخاب نیاز توسط فرد نیازمند از طرف خیریه مربوطه ارتباط با فرد توانمند برقرار گشته و توان ارائه شده به دست نیازمند می رسد.

یک دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.