تفاهم نامه وزارت ارتباطات و جهاد کشاورزی/۸۰درصد داده های کشاورزی در اختیار کسب و کارهای قرار می گیرد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷

فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی آمد/ صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی با اینترنت اشیا

صبح امروز تفاهم نامه همکاری وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزرای این دو وزارتخانه به امضا رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(سه شنبه) تفاهم نامه سند اقدام مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.

بر اساس این گزارش، این سند با هدف افزایش بهره وری و هوشمند سازی بخش کشاورزی از طریق ارتقای سطح دانش، آگاهی و توانمندی کشاورزان، پیشتازی در اقتصاد کشاورزی دانش‌بنیان و توسعه فرصت‌های شغلی و ایجاد فضای کسب و کار در چارچوب سند برنامه اقدام مشترک، منعقد شد.


کسب ۲۰ درصد از GDP بخش کشاورزی و جذب ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی الکترونیکی، افزایش ۳۳ درصدی سهم فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع پایه، تعدادی از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.

آزادسازی ۸۰ درصد از داده‌های غیرحاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و توانمندسازی یک درصد از بهره‌برداران برای بهره‌گیری از کشاورزی الکترونیکی، افزایش ۳۰۰ درصدی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های مرتبط با کشاورزی الکترونیکی و هوشمندسازی، از دیگر اهداف مهم این تفاهم نامه است.

استقرار ایستگاه‌های جمع آوری اطلاعات محیطی در۵۰ نقطه به ‌صورت نمونه و ارزیابی عملکرد و مدیریت هوشمند مزرعه در نقاط مورد مطالعه و تشخیص سطوح زیر کشت و پایش میزان تولید و سلامت آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در ۱۵۰ منطقه از سایر موارد مورد تفاهم است.

بر اساس این گزارش، در این تفاهم نامه تعامل، همکاری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک در ۶ حوزه، تامین زیرساخت مورد نیاز بخش کشاورزی باهدف افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی، استفاده از فناوری فضایی و سنجش‌ ازدور در توسعه و افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع پایه با استفاده از اینترنت اشیا، توسعه و بهبود فضای کسب‌ وکار و بازار مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی، توسعه آموزش و ترویج و توانمندسازی و توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی، مورد تاکید دو طرف قرار گرفته است.

برای اولویت بندی و نظارت بر اجرای موفق این تفاهم نامه که به مدت ۴ سال تنظیم شده است، نیزمقرر شد کمیته راهبری متشکل از نمایندگان دو وزارتخانه در سطوح معاونین وزرا تشکیل تا نسبت به تصمیم سازی لازم اقدام شود.

این تفاهم نامه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درچارچوب پیش نویس سند برنامه اقدام مشترک و به منظور افزایش بهره وری و هوشمندسازی بخش کشاورزی از طریق بهره گیری از فناوری اطلاعات در قالب شش هدف کلان و ۴۶ اقدام منعقد شده است.

در پیش‌نویس «سند توسعه اقتصاد دیجیتال در بخش کشاورزی با توجه ویژه به رفع مشکلات بخش حاکمیتی»، ضمن بررسی زیست‌بوم بخش کشاورزی، بررسی اسناد بین‌المللی مرتبط و قوانین و اسناد بالادستی ملی و الزامات قانونی در حوزه‌هتفاهم نامه وزارت ارتباطات و جهاد کشاورزی:
فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی آمد/ صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی با اینترنت اشیا

صبح امروز تفاهم نامه همکاری وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزرای این دو وزارتخانه به امضا رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(سه شنبه) تفاهم نامه سند اقدام مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.

بر اساس این گزارش، این سند با هدف افزایش بهره وری و هوشمند سازی بخش کشاورزی از طریق ارتقای سطح دانش، آگاهی و توانمندی کشاورزان، پیشتازی در اقتصاد کشاورزی دانش‌بنیان و توسعه فرصت‌های شغلی و ایجاد فضای کسب و کار در چارچوب سند برنامه اقدام مشترک، منعقد شد.

کسب ۲۰ درصد از GDP بخش کشاورزی و جذب ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی الکترونیکی، افزایش ۳۳ درصدی سهم فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع پایه، تعدادی از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.

آزادسازی ۸۰ درصد از داده‌های غیرحاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و توانمندسازی یک درصد از بهره‌برداران برای بهره‌گیری از کشاورزی الکترونیکی، افزایش ۳۰۰ درصدی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های مرتبط با کشاورزی الکترونیکی و هوشمندسازی، از دیگر اهداف مهم این تفاهم نامه است.

استقرار ایستگاه‌های جمع آوری اطلاعات محیطی در۵۰ نقطه به ‌صورت نمونه و ارزیابی عملکرد و مدیریت هوشمند مزرعه در نقاط مورد مطالعه و تشخیص سطوح زیر کشت و پایش میزان تولید و سلامت آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در ۱۵۰ منطقه از سایر موارد مورد تفاهم است.

بر اساس این گزارش، در این تفاهم نامه تعامل، همکاری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک در ۶ حوزه، تامین زیرساخت مورد نیاز بخش کشاورزی باهدف افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی، استفاده از فناوری فضایی و سنجش‌ ازدور در توسعه و افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع پایه با استفاده از اینترنت اشیا، توسعه و بهبود فضای کسب‌ وکار و بازار مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی، توسعه آموزش و ترویج و توانمندسازی و توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی، مورد تاکید دو طرف قرار گرفته است.

برای اولویت بندی و نظارت بر اجرای موفق این تفاهم نامه که به مدت ۴ سال تنظیم شده است، نیزمقرر شد کمیته راهبری متشکل از نمایندگان دو وزارتخانه در سطوح معاونین وزرا تشکیل تا نسبت به تصمیم سازی لازم اقدام شود.

این تفاهم نامه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درچارچوب پیش نویس سند برنامه اقدام مشترک و به منظور افزایش بهره وری و هوشمندسازی بخش کشاورزی از طریق بهره گیری از فناوری اطلاعات در قالب شش هدف کلان و ۴۶ اقدام منعقد شده است.

در پیش‌نویس «سند توسعه اقتصاد دیجیتال در بخش کشاورزی با توجه ویژه به رفع مشکلات بخش حاکمیتی»، ضمن بررسی زیست‌بوم بخش کشاورزی، بررسی اسناد بین‌المللی مرتبط و قوانین و اسناد بالادستی ملی و الزامات قانونی در حوزه‌های مختلف مربوط به کشاورزی، رفع مشکلات بخش حاکمیتی در دستور کار قرار گرفت که نتایج این بررسی ها به صورت مبسوط در پیوست های سند قابل مشاهده است.
در ادامه این گزارش آمده است: با انعقاد این تفاهم نامه و همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود از این پس با استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا شاهد بهره وری بیشتر بخش کشاورزی از منابع باشیم.

ای مختلف مربوط به کشاورزی، رفع مشکلات بخش حاکمیتی در دستور کار قرار گرفت که نتایج این بررسی ها به صورت مبسوط در پیوست های سند قابل مشاهده است.
در ادامه این گزارش آمده است: با انعقاد این تفاهم نامه و همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود از این پس با استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا شاهد بهره وری بیشتر بخش کشاورزی از منابع باشیم.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *