کارگاه«چالش‌های مدیریت استراتژیک و راهکارهای عبور از آن‌ها» ۳۱ تیر در تبریز برگزار می شود

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷