نشریه اینترنت تا اطلاع ثانوی منتشر نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۸۸

وبنا – ماهنامه اینترنت، اولین و تنها مجله تخصصی اینترنت در کشور تا اطلاع ثانوی منتشر نمی‌شود. این مجله از سال ۸۲ تاکنون به صورت مستمر و بدون وقفه منتشر و در سرتاسر کشور توزیع می‌شد. نشریه اینترنت در ابتدا به صورت ماهنامه منتشر می‌شد و از سال ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۸ مجله اینترنت به صورت دوماهنامه و بدون وقفه منتشر شد.

نشریه اینترنت با تلاش‌های فراوان موفق به اخذ مجوز ماهنامه گشت و از تیر ۸۸ زمان انتشار آن از دوماهنامه به ماهنامه تغیر یافت، تا اینکه تنها با چاپ ۲ شماره دیگر (یعنی مرداد و شهریور ۸۸) امید را به خوانندگان برگرداند که تنها نشریه تخصصی اینترنت در کشور به صورت ماهنامه و با تیراژ ۱۵,۰۰۰ نسخه منتشر می‌گردد.


در حالی که همه منتظر انتشار شماره ۴۱ – مهر ۸۸ ماهنامه اینترنت بودند، نشریه اعلام نمود که این مجله به دلیل پاره‌ای از مشکلات و وضعیت فعلی اینترنت در کشور بهتر است دیگر منتشر نشود. این نشریه به صاحب امتیازی آقای “حسین سلطانی” و سردبیری خانم “محدثه اورند” از خرداد ۸۲ تا شهریور ۸۸ در ۶۴ صفحه گلاسه تمام رنگی با قیمت پائین منتشر می شد.


برای مشاهده سایت مجله اینترنت به آدرس www.netmag.ir مراجعه کنید.


احمد محمد علیزاده

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.