هر هنرمند یک گالری در گالری مجازی نیک زی

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷

نیک زی یک گالری مجازی است که با غلبه  بر محدودیت های رایج گالری های فیزیکی از جمله نبود فضای کافی برای نمایش تمامی آثار و یا عدم ارتباط مستقیم تولید کننده با خریدار، به عرضه آثارهنری هنرمندان می پردازد.

نیک زی با اختصاص یک گالری به هر هنرمند فضای مناسب و سالمی را برای ارائه و فروش دست ساخته های فراهم کرده است.

همچنین نیک زی برای ارائه مشاوره و همکاری لازم با هنرمندان جوان جهت ارتقا کیفی و ارائه بهتر دست ساخته هایشان، مدیرانی را از میان خبرگان هر بخش هنری انتخاب نموده است.


 

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.