برچسب: یادداشت

می توان با حذف اینماد اقدام به تسهیل فضای کسب و کار و کاهش مجوزهای غیر ضروری کرد

 اینماد و تصمیم تازه هیئت مقررات‌زایی احراز هویت یا احراز صلاحیت؟ مسئله این است در طول یکی دو سال اخیر مشاهده می‌شود که «اینماد» که زمانی واقعا مشکلات بسیاری را با فرآیند نسبتا قابل قبول احراز هویتش حل کرده بود، به‌تدریج در حال تبدیل‌کردن خود به مرجع و منبع «احراز …