برچسب: پیدو

پیدو؛ سامانه آنلاین دریافت سوخت

پیدو سامانه آنلاین درخواست و دریافت سوخت است. کاربران با دریافت نرم افزار پیدو می توانند در محل زندگی خود، در مجمتع های تجاری و مسکونی با درخواست سوخت بنزین دریافت کنند. پیدو سوخت را با قیمت پمپ بنزین و به طور سیار ارائه می کند.

خواندن ادامه‌ی خبر