برچسب: همیاروردپرس

تولد چهارسالگی همیار وردپرس

تا چند سال پیش نبود آموزش های کافی و مرجعی مناسب، امکان رشد را برای معدود افرادی که با وردپرس آشنا بودند گرفته بود. از طرفی همین فقدان باعث شده بود وردپرس که ضریب رشدی بسیار بیشتر از دیگر سیستم های مدیریت محتوا درجهان داشت، در ایران عملا با سرعتی …

خواندن ادامه‌ی خبر