برچسب: تحریم

آیندۀ بازار اینترنتی و الکترونیکی ایران در سایۀ تحریم ها

منبع: business insider مترجم: مرجان کاشانی مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا که نوامبر امسال به پایان خود نزدیک می شود، جهان را در انتظار روبرو شدن با یکی از قطب های اقتصادی جهان گذاشته است. حتی با وجود تحریم های سنگین بر ایران، این کشور دو سال پیش بیست …

خواندن ادامه‌ی خبر