ماه: اردیبهشت ۱۳۹۳

تقویت ذهن با انجام یک بازی فکری

مغز انسان یکی از پیچیده ترین اعضای بدن او میباشد که مانند سایر اندام نیاز به مراقبت و نگهداری ویژه ای دارد. همانطور که برای حفظ سلامتی خود به ورزش کردن روی می آوریم، برای تقویت قوای ذهنی نیز باید به دنبال راهکارهایی باشیم.

خواندن ادامه‌ی خبر