تغییراتی در معیارهای داوری استارتاپ ویکند

 

به همین منظور تغییرات مختصری در معیارهای داوری رویداد های استارتاپ ویکند اعمال شده است. این تغییرات بیشتر برای سنجش هر چه بیشتر اجرای فنی و طراحی پروژه ها اعمال شده است. جزئیات آن را می توانید در وبلاگ استارتاپ ویکند ایران، و در وبلاگ رسمی استارتاپ ویکند جهانی مطالعه کنید.

تاریخ انتشار:

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.