همایش روز جهانی کاربردپذیری در اصفهان برگزار خواهد شد

 

موضوع اصلی و جهانی این مراسم ” بهداشت و درمان: مشارکت برای سیستم‌های بهتر” است و به همین منظور چند سخنرانی در همایش امسال به این موضوع خواهند پرداخت، همچنین سخنرانی هایی نیز در خصوص کاربردپذیری در وب نیز ارائه خواهد شد.

اطلاعات برگزاری همایش در اصفهان بزودی در وب سایت روز جهانی کاربردپذیری اعلام خواهد شد.

تاریخ انتشار:

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.