تقویم لوکوپوک برای سال ۱۳۹۲

سایت لوکوپوک طبق سنت سال های قبل تقویم های جدید خود را برای سال ۹۲ ارائه کرد. این تقویم ها با کارکتر لوکوپوک به صورت پس زمینه کامپیوتر در ۱۰ رزولوشن تولید شده است. برای دریافت تقویم به این بخش مراجعه کنید.

تاریخ انتشار:

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.