پخش زنده همایش روز رسانه های اجتماعی از رادیومیهن

وبنا-همایش رسانه های اجتمایی همکنون بصورت زنده از رادیو میهن درحال پخش میباشد برای شنیدن برنامه به صورت زنده ادرس

www.radiomihan.ir

مراجعه کنید

تاریخ انتشار:

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.